Electrical Bulgaria  
Ритал
Ритал

Електроинсталациите в Capital Fort

Новоизграждащата се 126-метрова сграда Capital Fort се намира на столичния булевард Цариградско шосе, в близост до магазините МЕТРО, Sofia Outlet Centre и Интер Експо Център. Capital Fort е проект на ATKINS Великобритания и архитектурното бюро A&А Architects, а инвеститор е Fort Noks. Комплексът ще се състои от 2 офис сгради, конферентни зали, банкови офиси, ресторанти и заведения за хранене със зимна градина, множество търговски обекти и подземни паркинги с над 700 паркоместа. Очаква се сградата да бъде завършена през 2014 г.

Изграждането на част Електро на обекта е дело на фирма Електра. „Отговаряме за цялостното изграждане на инсталациите, обезпечаващи силнотоковото и слаботоково електрозахранване: уредби за средно и ниско напрежение, монтаж на кабелните трасета, силнотокови и слаботокови инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации”, коментира инж. Иво Борисов, технически ръководител в компанията.

Електрозахранване средно напрежение
На територията на сградата са изградени 3 трафопоста, два от които са разположени на кота -4,50, а третия на +106,45. Монтирани са общо 9 сухи трансформатора Trihal – Schneider Electric – 7 броя с мощност по 1600 kVA и 2 по1000 kVA. Уредбата е разделена на 2 секции, захранена от два независими източника, като е предвидено автоматично въвеждане на резервното захранване на страна средно напрежение. Оборудването е Schneider Electric. Окабеляването е приключило, текат довършителни работи и проверки по вторичното окабеляване на трафопостовете и сме на крачка от готовност за пуск. „Доставени са въздушно изолирани уредби средно напрежение, както и на понижаващи силови трансформатори от 20 kV на 400 V от гамата Tricast”, информира Иван Ламбиев, Технико-търговски инженер в Schneider Electric. „Енергийният център е изграден с комплектно разпределително устройство (КРУ) тип SM6 – най-широко разпространената гама КРУ в света. Това е модулна система, позволяваща реализация на всякакъв вид схемно решение на СрН. Всяко едно КРУ е оборудвано с комуникативна цифрова релейна защита, която позволява изграждането на бъдещата система за енергиен мониторинг и контрол. Изборът ни като доставчик на апаратура средно напрежение по този проект немалко произхожда и от сериозния инженерен екип, който консултира и спомага за изграждането на енергийния център”, допълва г-н Ламбиев.

Разпределителна уредба ниско напрежение
За консуматорите I-ва категория, каквито са пътническите асансьори, пожарните помпи, дренажните помпи, противопожарните люкове и аварийната вентилация на стълбищните клетки е предвиден и АВР на страна ниско напрежение. Първата категория на сградата се осигурява от два трансформатора, с мощност 1000 kVA, разположени на кота -4,50 в самостоятелно помещение.
За отговорните консуматори е предвидено резевиране с 4 броя дизел генератора CATERPILLAR за близо 50% от върховия товар на сградата. „Общата инсталирана мощност е 3700 kVA и се състои от 3 трифазни дизелови генератора Caterpillar модел С32 с eдинична изходна мощност 1100 kVA и един генератор модел 3406 с изходна мощност 400 kVA. Генераторите са окомплектовани с САТ алтернатори за ниско напрежение модел SR5 с допълнително възбуждане от постоянни магнити, предназначено за поемане на ударно претоварване (ток на късо). Освен че осигурява капацитет за кратковременно поемане на пикови претоварвания, допълнителното възбуждане до голяма степен отстранява хармониците в синусоидата, като позволява захранването на по-прецизна апаратура. Дигителен регулатор на напрежението CDVR ограничава колебанията му до 0,25%.

Двигателите са с електронно управление на горивния процес, като микропоцесорният компютър ADEM4 прецизира горивовъздушната смес и подаваното гориво към всеки техен цилиндър. По този начин се подобрява значително горивният процес, намалява се разходът на гориво и нивото на емисиите вредни вещества в изгорелите газове. Всички двигатели и алтернатори са произведени от завод на Caterpillar в гр. Лафайет щата Индиана, САЩ, като двигателят, алтернаторът и контролният панел са изцяло собствена разработка на Cat Electric Power”, разказват от фирма Елтрак България, дилър на Caterpillar за страната.

„Предизвикателство за нас беше правилният подбор на моделите поради ограничението в капацитета на въздухозаборната система на сградата. Охладителната система е проектирана така, че да може да работи при температури на околната среда до 45 °С, без да се намалява мощностният капацитет. Същевременно необходимият дебит на въздух е значително по-нисък от аналогични мощности генератори, в които двигателите са с по-ниска компресия. Това по никакъв начин не влияе на характеристиките за поемане на товара. Контролните панели ЕМСP 4.2 на Caterpillar, с които са оборудвани генераторите, са със значително по-широка функционалност от старите и имат входове/изходи за комуникация с BMS-система, както и възможност за следене на основните параметри на групата алтернатор и двигател и за осъществяване на дистанционен контрол чрез Modbus протокол. Функцията на агрегатите ще е основно в поемане на електрозахранването на консуматорите първа категория, както и защита от резки колебания на напрежението в мрежата, като следенето ще се извършва от релета във външни АВР табла с капацитет 2500 А”, допълват от компанията.

По изискване на инвеститора ще бъде осигурено резервно захранване на комуникационни шкафове, бариери на входове и изходи, гаражни врати, контрол на достъпа, ПИС, червените контакти за работните места и 30% от основното осветление. Всички останали консуматори в сградата ще бъдат трета категория на ел. захранване. Всички табла ниско напрежение са доставка на ИТЪН България. „Системата ни за типово тествани табла xEnergy е предназначена да отговори на всички изисквания и означава максимална гъвкавост, икономичност и надеждност, затова за главните разпределителни табла ГРТ са използвани именно типово тествани табла - TTA от серията xEnergy. Главните разпределителни табла са оборудвани с АСВ 2500А от серията IZM последно поколение. За увеличаване надеждността на захранването е реализирана система за автоматично превключване с помощта на новата ATS-C АВР система на Итън, която осигурява автоматично или ръчно превключване от основната електрическа мрежа към допълнителна електрическа мрежа или генератор и по този начин гарантира захранването. Етажните разпределителни табла са реализирани със сериите xVtl до 2500 А и Profi + до 630 А. Дефектнотоковите защити, използвани в Етажните разпределителни табла, са от серии PF6, PF7, номинални токове на утечка: 10, 30, 100, 300 и 500 mA. Контролното измерване е осъществено с нова серия електромери тип ЕМЕ хармонизирани с последните европейски стандарти. Те позволяват директно измерване до 125 А без използване на токови трансформатори в компактен размер на DIN шина, което води до пестене на окабеляване и място в таблото”, разказват от фирмата доставчик.

Системата на електрозахранване на сградата е по схема TN-S, с разделени функции на защитните и неутралните проводници за цялата схема. В главните разпределителни табла (MDB) са монтирани отделни нулева и защитна медни шини. Въводните захранващи автоматични прекъсвачи са с дистанционно управление. Изводните автоматични прекъсвачи са токоограничаващи, което позволява да се намали изключвателния ток на к.с. на автоматичните прекъсвачи монтирани след тях в MDB, както и тези в разпределителните табла за консуматорите.
При сигнал от пожароизвестителната инсталация автоматично ще се изключват всички въводни прекъсвачи на трансформаторните табла.

За захранване на всеки офис във Високата сграда е предвидено отделно разпределително табло. При наличие на захранващо напрежение от трансформаторите всички консуматори ще получават ел. захранване чрез единствения захранващ кабел до съответното разпределително табло. При отпадане на захранването от трансформаторите по контролен кабел ще се подава напрежение на бобината на контактора, чрез който се извършва секциониране на шините в разпределителните табла на резервирана и не резервирана шина. Остават на ел. захранване само консуматорите, включени към резервираната шина в съответното разпределително табло.

Кабелни трасета
Всички кабелни скари и стълби са доставка OBO Bettermann - KTS (Kабелoносещи системи), VBS (Свързващи и укрепващи елементи), TBS (Системи за мълниезащита и защита от пренапрежение).
„Изготвихме всички спецификации на споменатите системи относно необходимите материали на база детайлни проекти”, коментират от компанията. „От самото начало ОБО оказва техническо съдействие във всяка фаза на проекта и предлага различни видове решения за изпълнението на кабелните трасета изцяло съобразени с подадените от проектантите детайлни проекти и изцяло съгласувани с монтажниците и инвеститорите”, допълниха те.
За повишаване сигурността за кабелите 20 kV са предвидени плътни скари с капак. Захранването на високото тяло на сградата е осъществено с алуминиеви шинопроводи – 2 броя, единият осигурява наемните площи до 11 етаж, а другият от 12 до 24 етаж.

Аварийно и евакуационно осветление
Захранването на аварийните осветители и знаци за изход се извършва чрез независими енергийни източници – акумулаторни централни системи (ЦСАО). “Всички табла от ЦСАО получават захранване от две места с променлив ток, от дизелната шина на съответното етажно табло, и постоянен ток от батерията или главното табло. Захранването се извършва с трудногорими кабели с граница на пожароустойчивост от 90 мин. Захранването на лампите се извършва от съответното разпределително или главно табло. Опроводяването за осветителите също се извършва с трудногорими кабели с граница на пожароустойчивост от 90 минути. Избрани са 2 броя ЦСАО, едната ще захранва осветителите във високата сграда и част от подиумните осветители, а другата е предвидено да захранва осветителите за ниската сграда и останалата част от осветители в подиума. Устройства за следене на фази и контрол на токови кръгове са монтирани във всички етажни разпределителни табла на високата сграда. Предвидени са също и за ГРТ-тата в подиумна и сутерена част, както и за главните разпределителни табла захранващи офисите и общите части на ниската сграда. Всички главни табла и подтаблата са свързани, чрез кабел за обмен на информация по протокол RS 485”, разказва инж. Борисов от Електра.

Заземителна и мълниезащитна инсталация
Инж. Иво Борисов разказва, че към шината във фундаментната плоча са прихванати и стоманените пилоти набити под фундамента на сградата. В плочите на енергийните зони, -4.50 и +106.45, предвидената мрежа е сгъстена на клетки 4х4 м. В близост до трансформаторите са изведени отводи и са монтирани главни защитни клеми за допълнително изравняване на потенциала на непринадлежащи на уредбата токопроводящи елементи като тръбопроводи, въздуховоди и др. Предвидени са мрежи за потенциално изравняване на коти -4.50, ±0.00, +8.42, +30.32, +60.72, +91.12 и +106.45. Съгласно БДС EN 62305-3:2006 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространство, сградата е ІІ категория в зависимост от опасностите при преки попадения на мълнии.

За офисна сграда А е предвиден мълниеприемник с изпреварващо действие, а за офисна сграда В са предвидени мълниеприемници монтирани на декоративните елементи надстърчащи сградата. През токоотводите разположени на не повече от 25м един от друг е свързана заземителната инсталация с мълниеприемната. Токоотводите са монтирани в колоните и шайбите на сградите. Всички съединителни и укрепващи елементи от мълниеприемната и заземителна инсталация са стандартизирани детайли на OBO Bettermann, неподатливи на атмосферни влияния и UV лъчения.

     
Източник: ТД Инсталации; снимка: Capital Fort

Ключови думи: Електроинсталации   Capital Fort   Electra   Schneider Electric   Pipe System   OBO Bettermann  

Област: Реализации  

ВиВ Изоматик
Подобни статии
Ехнатон
ОБО

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин НОВИНИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОАПАРАТУРАТА на специализирания портал Electrical-Bulgaria.com.  БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Вайд Бул
Последно от Реализации

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯБизнесВидео на седмицатаПродуктови офертиСъбитиятаТехнологииПроектиПредстоящоРеализацииОбяви за работаКариериОбществени поръчки/Търгове
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...