Electrical Bulgaria  
Ритал
Ритал

Иновацията е от решаващо значение за растежа на нашите клиенти

02.12.2013   |   Начало»Експертно
Редактор
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова Редактор
Пепа Петрунова

Интервю с Раманат Рамакришна, изпълнителен вицепрезидент и главен технологичен директор на Eaton

Колко средства изразходвате за изследователска и развойна дейност?
През 2012 г. сме инвестирали 439 милиона щатски долара в изследователска и развойна дейност. Но това, което е по-важно, отколкото действителната сума, е, че ние инвестираме в технологии, които са важни за нашите клиенти. Следвайки глобалните тенденции и поддържайки близки контакти с клиентите, ние събираме информация за тяхното мнение и нужди. Това оказва влияние върху нашите продукти и технологии за няколко поколения напред и в голяма степен определя как и къде да инвестираме.

Можете ли да ни дадете някаква представа върху какво е фокусирана вашата изследователска и развойна дейност?
Като компания за управление на захранването ние разработваме иновативни продукти и решения, за да помогнем на нашите клиенти в безопасното, ефективното, надеждното и устойчивото управление на електрическа, хидравлична и механична енергия, за да отговорят на най-взискателните изисквания за управление на захранването.

Ние в Eaton извършваме приложни изследвания в няколко ключови области, включително:
• материалознание по отношение на метални, неметални и наноматериали;
• съвременни технологии за производство;
• механични, хидростатични трансмисионни системи от следващо поколение;
• съвременни системи за въздушно управление за двигатели с вътрешно горене;
• мехатроника, силова електроника, електродъгова електротехника с акцент върху сложни устройства за защита на електрически вериги, системи за контрол, които включват сензори, информационни технологии и технологии за взимане на решения за намаляване на потреблението на електроенергия — било то за превозни средства, самолети или микромрежи.

Един от основните пазарни сегменти, върху който се концентрираме, са производителите на оригинално машинно оборудване (MOEM). По отношение на изследванията и разработките и предлагането на продукти този сегмент представлява значителна част от нашата инвестиционна активност, като се започне от електрическите и се стигне до електро-хидравличните технологии.

Всичко, което правим в този сегмент, се отнася за стегнатото производство — което означава премахване на излишното в дизайна, както и опростяването на възможностите за свързване и комуникация между устройствата. Ние също така помагаме за намаляване на времето за инсталиране и пускане в експлоатация и за постигане на по-ниски операционни разходи.

Взети заедно енергийната ефективност, надеждността, времето на непрекъсната работа и безопасността за хората и машините са основните ползи, които предоставят нашите решения на крайните потребители.

Какъв е глобалния план по отношение на изследователската и развойната дейност?
През последните десет години ние направихме значителни инвестиции в създаването и развитието на нашите иновативни центрове за изследвания и развитие в глобален мащаб. В допълнение към центровете в САЩ в Милуоки, Уисконсин, Саутфилд, Мичиган и Иден Прери, Минесота, всеки от които има специфични области на изследвания, които са тясно свързани с различни бизнес дейности, ние разполагаме с интегрирана организация за изследване, разработка и инженерни дейности в Индия със силен екип от над 1 000 инженери. Тя е стратегически разположена в Пуна, където имаме много наши клиенти от автомобилната индустрия, и е също така в непосредствена близост до нашето автомобилно и хидравлично производство. Преди повече от две години ние създадохме два допълнителни центъра в Шанхай, Китай с основна дейност, насочена към „регионалните иновации“.

През последната година ние открихме нашия най-нов иновационен център в Прага, Чехия. Там, ние правим значителни инвестиции в изграждането на съвременна сграда, която да приюти персонала, лабораториите и нашия Eaton университет. Основната задача на този център е ускоряването на иновациите за нашите клиенти в Европа и ние вярваме, че екипът от местни таланти, непосредствената близост до нашите клиенти и редица производствени локации са от ключово значение това да се случи. Всеки център се опитва да се възползва максимално от местната „екосистема“ под формата на университетски партньорства, наемане на местни експерти и т.н.

Вече говорихме за производителите на оригинално оборудване. Можете ли да дадете пример за съвместната ви работа на нашите читатели?
Както споменах, стегнатото производство продължава да бъде от съществено значение за клиентите по отношение на решенията в този сегмент. Стегнатото производство включва премахване на излишното; то започва със свързването на различни „активи“, като например машини, електро-хидравлични клапани, електрически прекъсвачи, превключватели, сензори и релета с използването на минимум кабели и опростени комуникационни архитектури. Ние също така използваме алгоритми за диагностика и прогноза, които прихващат различни работни параметри, като например налягане, позиция, температура, ток, напрежение и вариации на честотата, и по този начин може да се наблюдава общото състояние и работоспособност на системата.

Стегнатата свързаност и комуникации означават и минимално време за разработване и въвеждане в експлоатация. Ние също така разработваме решения за наблюдение на състоянието на двигатели без допълнителни сензори, за да улесним предсказването на предстоящи повреди, така че да се направят правилните, базирани на конкретните условия, препоръки за поддръжка.

Ние свързваме точките и предлагаме едно цялостно решение. Това са някои от най-важните области на изследване, които съставляват значителна част от нашите инвестиции.

Добре, вие предлагате безпроблемна интеграция на електрическо захранване, хидравлични системи и т.н. Съществува ли софтуерно решение, което е подходящо за всички?
По отношение на архитектурната структура ние искаме да гарантираме, че изборът, който правим е правилен, тъй като това на практика определя всичко останало. Представете си архитектурата като основа, върху която ние строим и свързваме физически продукт с нея — например вентилен механизъм — или алгоритми — било то комуникационни или прогнозни/диагностични алгоритми.

Архитектурата е от огромно значение. И аз смятам, че нашето основно предизвикателство е да постигнем баланс между проприетарните и отворените архитектури, така че да можем да работим заедно с нашите партньори и те да интегрират техните решения просто и ефективно в нашата система.

Освен това ние доставяме някои продукти за употреба на място, например SmartWire-DT. Но това също е отворена платформа: по отношение на MOEM и технологията SmartWire-DT ние имаме трима партньори, които предлагат собствените си решения под формата на хардуер и ние разработихме архитектура с помощта на която те могат да свържат техните решения с нашата система.

Можете ли да дадете пример за ползата от SmartWire-DT на нашите читатели?
Мога да посоча реалното приложение на тази технология. В Германия ние разгърнахме решение, използвайки SmartWire-DT в завод за сортиране на картофи в Бавария. Системата беше комплексна и доста голяма. Трябваше да бъдат свързани 250 двигателя за транспортни ленти, помпи, вентилатори и машини.

Доставчикът на решения първоначално проучи как може да свърже тези устройства по конвенционалния начин. Стана ясно, че той трябва да положи километър кабели. С използването на SmartWire-DT и други решения сложността беше намалена, а дължината на необходимите кабели спадна до около 50 м. Тази простота и „стегнатост“ на свързаността и на комуникациите намалиха общата сложност. Ползата от намалената сложност се състои в по-ниските разходи. Инсталирането е по-бързо, времето за въвеждане в експлоатация намалява. А от още по-голямо значение от инженерна гледна точка е, че колкото по-просто е решението, толкова по-надеждно е то, тъй като се състои от по-малко на брой компоненти. За крайния потребител, например сортировач на картофи, това решение е по-надеждно.

Ако погледнем на експлоатационния цикъл от гледна точка на поддръжката, последната също намалява, тъй като сложността на цялата система спада. Това е добър пример за това как нашите клиенти реално печелят от нас, обединявайки всички тези технологии и на тази база получават възможността да създадат едно общо решение.

Каква ще бъде следващата стъпка, какви иновации ще видим сред вашите продукти след няколко години?
Една от основните области, в които сме се съсредоточили, е свързаността и разработването на решения, които използват толкова малко енергия, колкото е възможно. Ние искаме да сме сигурни, че нашите устройства са напълно ефективни и могат да се свързват с минимални усилия. Важен приоритет са алгоритмите, получаването на информация.

В крайна сметка всеки може да събира данни. Въпросът е какво правите, за да генерирате информация от тези данни и да предприемете правилните действия. Точно това е ролята на алгоритмите за диагностика и прогнозиране, които ние използваме за минимизиране на консумацията на енергия и увеличаване на времето на непрекъсната работа в рамките на цялата система. Това продължава да бъде една от основните ни области за изследване и разработване — сега и в бъдеще. Друга ключова област е подобряването на безопасността на устройствата.

Голяма част от нашата работа включва високи електрически и хидравлични мощности, които са „опаковани“ в много компактни корпуси и безопасността на хората и системите, които защитават тези електро-хидравлични системи, е от първостепенно значение за всичко, което доставяме. Простотата, когато става въпрос за инсталация, също е важна. Ние сме убедени, че по-простият хардуер и действия водят до по-надеждна система. Проектирането на нещата да бъдат прости въобще не е лесно. Колкото по-просто е устройството, толкова повече работа е свършена за неговото разработване и дизайн. Това е и основната насока на нашата ежедневна работа.

Говорихме за вашите решения за безопасност и свързване. Възнамерявате ли да интегрирате безопасност в SmartWire-DT?
Да, ние планираме да интегрираме функционалността на решението в SmartWire-DT. Зеленият кабел ще стане жълт. Това е много вълнуващ проект, но се надявам, че можете да разберете, че аз не съм в състояние да каже нещо повече за това в момента.

А какво имате предвид под простота?
Простотата е огромна тема. Всички наши системи са разработени за лесно конфигуриране от крайния потребител. Лесното използване и бързото инсталиране предоставят на нашите клиенти конкурентни предимства. Модулният дизайн на хардуера и софтуера и опростяването на процеса на конфигуриране и пускане в експлоатация е област, в която увеличаваме нашите усилия. Възможността за конфигуриране е важен аспект.

Според вас колко важен е процесът на изследване и разработване за производителите на оригинално машинно оборудване?
Ние вярваме, че иновациите — в който и да било сектор, сегмент или регион — са от огромно значение за растежа на нашите клиенти, от огромно значение за бизнеса, от огромно значение за развитието на нациите. Ние възприемаме иновациите като „монетизиращи ценни новости“.

Новостите са нещо, което осигурява голяма полза за света или за нашите клиенти, като ползите надделяват над разходите. Това, и възможността на нашата организация да монетизира в точното време, прави нашите клиенти успешни — защото успехът на нашите клиенти е наш успех.

Ние сме убедени, че иновациите са абсолютно важни както за нашите клиенти, така и за световните икономики и ние искаме да сме начело в процеса на разработване на иновативни решения за управление на захранването, които са безопасни, ефективни, надеждни и устойчиви, за да отговорят на най-важните предизвикателства пред нашите клиенти относно управлението на енергията.

     
Източник: Eaton

Ключови думи: Eaton   интервю   SmartWire-DT   електрическо захранване   енергия  

Област: Експертно  

ВиВ Изоматик
Подобни статии
Ехнатон
ОБО

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин НОВИНИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОАПАРАТУРАТА на специализирания портал Electrical-Bulgaria.com.  БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Вайд Бул
Последно от Експертно

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯБизнесВидео на седмицатаПродуктови офертиСъбитиятаТехнологииПроектиПредстоящоРеализацииОбяви за работаКариериОбществени поръчки/Търгове
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...